AMDANOM NI

Mae Illumine Theatre yn gydweithrediad rhwng y ddramodwraig o Gaerdydd Lisa Parry a’r gyfarwyddwraig gwobrwyedig Zoë Waterman. Rydym yn creu theatr ble mae ysgrifennu newydd yn galon i’r gwaith a datgelu straeon sydd wedi eu cuddio o dan ein trwynau – straeon sydd o’n cwmpas ymhob man ond ein bod ni’n rhy brysur i sylwi. Ein nod ydy annog trafodaeth, gwneud theatr ar gyfer pawb ac gyda’r gwaith estyn at gynulleidfa sydd wedi eu hanwybyddu.

Sefydlwyd Illumine yn gynnar yn 2016 wedi mwy na degawd yn gweithio gyda’n gilydd yn achlysurol ar brosiectau amrywiol gan gynnwys Theatre503, yr Arcola a Arch 468. 

Lisa Parry 

Mae gwaith Lisa wedi cael ei lwyfannu gan nifer o gwmnïau sydd yn arbenigo mewn ysgrifennu newydd gan gynnwys: Dirty Protest, The Miniaturists, PopUp Theatrics (NYC), The Internationalists (NYC), Sherman Cymru a Agent 160 Theatre. Mae hi hefyd wedi datblygu gwaith hefo theatr y Traverse (prosiect ‘new futures’ – darlleniad wedi ei lwyfannu), Sherman Cymru (darlleniad wedi ei lwyfannu yn rhan o wyl Egin:Springboard) a’r Young Vic ar brosiect cyfarwyddo Genesis. Mae’r theatrau lle mae ei gwaith wedi cael ei ddangos yn cynnwys: The Other Room, Sherman Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Canolfan Chapter, Theatre 503, The Arcola, TACT Studio (Broadway NYC), The Arches, Bridewell Theatre Llundain, Martin E Segal Theater (NYC). Cyrhaeddodd Lisa y rownd derfynol yng nghystadleuthau ‘The Internationalists’ Playwriting Competition’, ‘the Ronald Duncan Award’, ‘the King’s Cross Award’, ‘The Summer Plays Festival’ (NYC) a chystadleuaeth ryngwladol drama mewn datblygiad y Stellar Network. Bu ar gwrs ysgrifennu (gwahoddiad yn unig) Sherman Cymru ac mae ganddi radd MPhil ‘Playwriting Studies’  o Brifysgol Birmingham. Mae Lisa hefyd wedi trafod yn eang am theatr, rhyw a'r berthynas rhwng theatr a gwyddoniaeth. Cymerodd ran yn nhrafodaethau TEDx, Caerdydd yn 2017.

Ennillodd Zoë wobr ‘New Wimbledon Theatre’s Emerging Directors Award’ yn 2007. Mae ei gwaith theatr yn cynnwys: THE KITCHEN SINK (New Vic Theatre, Stoke on Trent); THE RUBENSTEIN KISS, AMY’S VIEW a AFTER MISS JULIE (Nottingham Playhouse); REMARKABLE INVISIBLE, THE VERTICAL HOUR, ENLIGHTENMENT a SHINING CITY (Theatre by the Lake, Keswick); THE BOGUS WOMAN (Theatre by the Lake, Keswick a taith drwy Brydain); SLEEPING BEAUTY (Theatr Clwyd); SWAN SONG: AN EVENING OF MUSIC AND SONG (The Swan, Royal Shakespeare Company); THE PROMISE (New Wimbledon Theatre Studio); a naw pantomeim ar gyfer ‘Little Wolf Entertainment’.  Bu’n Gyfarwyddwr Cysylltiol i Lucy Pitman-Wallace ar MUCH ADO ABOUT NOTHING (Malmö Stadsteater) a JOKING APART (Nottingham Playhouse, Salisbury Playhouse) ac i Giles Croft ar ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT (taith Prydain). Bu’n gyfarwyddwr cynhorthwyol yn yr RSC yn 2012-13 yn cynhorthwyo Gregory Doran ar THE ORPHAN OF ZHAO.

​Zoë Waterman