2023

2023

Yn Hydref, 2018, llwyfanwyd ein cynhyrchiad cyntaf - 2023 - yng Nghanolfan Chapter, Caerdydd. Cafwyd adolygiadau disglair a disgrifwyd y ddrama gan un adolygydd fel “drama a ddylai gael ei hystyried fel un o ddramâu gorau Cymru 2018”.

Mae 2023 yn adrodd hanes Mary, a aned drwy sberm roddwr ac sydd yn dod i gysylltiad gyda’i  thad biolegol Chris gan roi ysgytwad  iw  fywyd (a’i briodas â John). Datblygwyd y ddrama gyda chymorth academyddion ac ymchwilwyr ym meysydd rhoddion gamete a byddardod. Roedd modd dilyn y ddrama trwy uwchdeitlau ym mhob perfformiad. 

 

Stephanie Back oedd yn chwarae rhan Mary, Tom Blumberg oedd John a Richard Elis oedd Chris. Cafwyd dwy drafodaeth ôl-sioe (isod). Ariannwyd y cynhyrchiad gan Cyngor Celfyddydau Cymru a Unity Theatre Trust gyda chefnogaeth hael gan Chapter. 
 

ACW_logo_CMYK_portrait.jpg
59390.104240.file.eng.National-Lottery-l
WG_logo_landscape_cmyk.jpg
Supported-by-Unity-Theatre-Trust-Web.jpg
WHITECHAPLOGO.jpg